MŁODZIEŻOWY PROGRAM

               EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ

Dla Kadetów

MORSKA EDUKACJA ZAWODOWA

EDUKACJA ŻEGLARSKA i MORSKA

kpt Adam Wiśniewski

Społeczny Prezes Fundacji

Instruktor Żeglarstwa

Kierownik Wychowania Żeglarskiego

Dorota Wiśniewska

Członek Zarządu

Żeglarz Jachtowy

Doradca zawodowy

Marta Liśkiewicz

Członek Zarządu

Jachtowy Sternik Morski

Kierownik Wychowania
Żeglarskiego

STERNICY - WYCHOWAWCY

Łukasz Socha

Młodszy Instruktor Żeglarstwa

Stypendysta/Kadet

Bosman

(Wychowanek Fundacji)

Ewelina Kowalek

Sternik Jachtowy

Wychowawca

Stypendysta/Kadet

(Wychowanek Fundacji)

Daniel Sitkiewicz

Sternik Jachtowy

(Wychowanek Fundacji)

Patryk Jakubowski

Sternik Jachtowy 

(Wychowanek Fundacji)

Przemysław Kuć

Żeglarz Jachtowy 

(Wychowanek Fundacji)