MŁODZIEŻOWY PROGRAM

               EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ

STYPENDIA ŻEGLARSKIE - ZGŁOSZENIA

Kto może zostać stypendystą:

  • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • byli wychowankowie, którzy wchodzą w okres usamodzielniania się, 

  • młodzież w trudnej sytuacji życiowej.

Cel stypendium:

Uzyskanie stypendium pozwala na pokrycie kosztów rejsów stażowo-szkoleniowych na śródlądziu oraz morzu. 

Rekrutacja na sezon 2022:

wnioski składane do 30 listopada 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy indywidualnego:

Kliknij by wypełnić swoje zgłoszenie.

 

Formularz zgłoszeniowy dla placówki:

Kliknij by wypełnić zgłoszenie, dla 

rejsów indywidualnych dla placówek.

Regulamin stypendium:

Zapoznaj się z zasadami przyznawania

stypendium.  

STYPENDIA NAUKOWE - ZGŁOSZENIA

Kto może zostać stypendystą:

  • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • byli wychowankowie, którzy wchodzą w okres usamodzielniania się, 

  • młodzież w trudnej sytuacji życiowej,

  • kadeci Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej. 

Cel stypendium:

Uzyskanie stypendium powala na pokrycie kosztów nauki, oraz zakwaterowania w czasie odbywania nauki. 

Rekrutacja:

Odbywa się co roku do 15 maja.

Formularz zgłoszeniowy:

Kliknij by wypełnić swoje zgłoszenie.

To proste.  

Regulamin stypendium:

Zapoznaj się z zasadami przyznawania

stypendium.