o Fundacji

Nasz Zespół

Ludzie Fundacji

MORSKA EDUKACJA ZAWODOWA

EDUKACJA ŻEGLARSKA i MORSKA

kpt Adam Wiśniewski

Społeczny Prezes Fundacji

Instruktor Żeglarstwa

Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego

Dorota Wiśniewska

Społeczny Członek Zarządu

Doradca zawodowy

Marta Liśkiewicz

Społeczny Członek
Zarządu

Jachtowy Sternik Morski

Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego

STERNICY - WYCHOWAWCY

Łukasz Socha

Młodszy Instruktor Żeglarstwa

Stypendysta/Kadet

Bosman

(Wychowanek Fundacji)

Ewelina Kowalek

Sternik Jachtowy

Wychowawca

Stypendysta/Kadet

(Wychowanek Fundacji)

Daniel Sitkiewicz

Sternik Jachtowy

(Wychowanek Fundacji)

Patryk Jakubowski

Sternik Jachtowy 

(Wychowanek Fundacji)

Przemysław Kuć

Żeglarz Jachtowy 

(Wychowanek Fundacji)

SPRAWOZDANIA

 

Merytoryczne

 

Finansowe

SPOŁECZNOŚCI

 

Facebook

 

YouTube

 

Gmail+

© Fundacja OceanMarzen.org.pl 2011