którym nasza fundacja do tej pory pomagała:

Rodzinny Dom Dziecka w Zaborowie

Rodzinny Dom Dziecka w Nowym Bronowie

Rodzinny Dom Dziecka w Gdyni

Rodzinny Dom Dziecka w Wesołej

Dom Dziecka nr 4 w Warszawie

Dom Dziecka w Fromborku

Dom Rodzinny nr 1 "Jedno Serce" w Bohukałach

Dom Rodzinny nr 2 w Bohukałach

Dom Młodzieży SOS w Lublinie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Warszawie

Pogotowie Opiekuńcze nr 2 w Warszawie

Dom Rodzinny w Żabcach

Dom Rodzinny "Barka" w Smolnie

Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju

Dom Dziecka nr 9 w Warszawie

Domy dziecka,  

    placówki opiekuńcze

313062.jpg