top of page

ul. Chmielna 73B lok 14
00-801 Warszawa

+48 501-016-046

Konto główne do wpłat darowizn: 

Pekao S.A. O/Warszawa
PL 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923
SWIFT: PKOP PL PW

Fundusz Stypendiów Żeglarskich:
Pekao S.A. O/Warszawa
PL 29 1240 6218 1111 0010 4356 6555
SWIFT: PKOP PL PW

Konto wyodrębnione do OPP:
Pekao S.A. O/Warszawa
PL 77 1240 6218 1111 0010 4356 6467
SWIFT: PKOP PL PW

Fundusz Morskich Stypendiów Zawodowych: Pekao S.A. O/Warszawa
PL 83 1240 6218 1111 0010 4156 4764
SWIFT: PKOP PL PW

Fundusz eksploatacyjny - jacht FLOT:
Pekao S.A. O/Warszawa
PL 27 1240 6292 1111 0011 0760 7514
SWIFT: PKOP PL PW

KRS 0000384901 

NIP 521-36-02-926

REGON 142927735

bottom of page