top of page

Sprawozdania z działalności Fundacji

Rok 2023

Sprawozdanie z działalności 

Wprowadzenie do sprawozdania finans. (w przygotowaniu)

Bilans (w przygotowaniu)

Rachunek zysków i strat (w przygotowaniu)
Dodatkowe informacje i objaśnienia (w przygotowaniu)

Zrzut ekranu 2024-03-31 o 21.23.57.png
Zrzut ekranu 2024-03-31 o 21.23.20.png

Przychody Fundacji

2019

2020

2021

2022

2023

Darczyńcy

2 532 zł

17 272 zł

60 462 zł

51 578 zł

51 914 zł

Regaty MileDOBRA

15 653 zł

0 zł

65 712 zł

68 012 zł

64 843 zł

Firmy

19 798 zł

19 816 zł

26 486 zł

41 650 zł

76 015 zł

Fundacje

36 499 zł

50 831 zł

148 140 zł

258 250 zł

165 958 zł

OPP (1,5%)

22 862 zł

14 377 zł

0 zł

15 677 zł

42 460 zł

Granty z środków 

publicznych

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Suma

97 350 zł

102 298 zł

300 380 zł

435 167 zł

401 189 zł

Liczba uczestników

131

34

133

354

292

Liczba szkoleń i rejsów

14

8

12

38

33

Liczba stypendystów

4

1

3

7

7

Zrzut ekranu 2024-03-31 o 21.23.41.png

Sprawozdania za rok 2011:

 

Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie finansowe

bottom of page