top of page

Żeglarstwo to wspaniałe narzędzie do pracy z młodzieżą. Na pokładzie jachtów uczymy młodych adeptów czym jest odpowiedzialność, współpraca, samodzielność, inicjatywa, organizacja pracy. To właśnie w czasie rejsów na Mazurach i na Bałtyku, adepci kształtują swoją dyscyplinę, poszerzają horyzonty. 

 

W ramach Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej młodzież:

  • rozwija odpowiedzialność, współpracy, pomocy i braterstwa,

  • rozwija samodzielność, inicjatywę i umiejętność organizacji pracy,

  • rozwija swoje mocne strony, i poszerza horyzonty,

  • kształtuje postawę dyscypliny, rzetelności i tolerancji,

  • kształtuje pozytywne zachowania społeczne.

Aktywizujemy młodzież 

    z domów dziecka

Kotwica 1

Praca na statku, choć wymagająca, daje wiele możliwości. Jako Oficer Nawigator/Mechanik, nasi podopieczni nie tylko mają dostęp do dobrze płatnej pracy, ale także podróżują po całym świecie. Uczą się i pracują w międzynarodowym środowisku na różnych rodzajach statków, dokształcają się i awansują.

 

Nauka w szkole morskiej,  to drzwi do nowego świata. To szansa na wyrwanie się z lokalnego środowiska, możliwość wyznaczenia sobie nowych celów i realizacji ich. 

Finansujemy naukę 

    w szkołach morskich

Kotwica 2

Wszyscy kadeci zaczynają swoją drogę na Mazurach. Potem ruszają w świat jako oficerowie na dużych jachtach, gdzie zdobywają niezbędne umiejętności pozwalające im dowodzić jachtami szkoleniowymi. Właśnie tam zaczynają swoją pierwszą płatną pracę. Pełniąc funkcję Wychowawców, Kierowników, Instruktorów Żeglarstwa, kadetów na statkach handlowych, zdobywają umiejętności potrzebne zarówno na wodzie, jak i w dorosłym życiu.

Nauka na pokładzie,  to brama do innego świata. To szansa na wyrwanie się z zaklętego kręgu beznadziei, możliwość wyznaczenia sobie nowych celów i realizacji ich. 

Pierwsza praca, jako 

    skipper, kadet.

bottom of page