Możesz przekazać darowiznę na rzecz funduszu naukowego dla młodzieży z Domów Dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z tych środków finansujemy:

  • opłaty za bursy, akademik,

  • opłata za czesne,

  • wyżywienie,

  • wynagrodzenie korepetytorów z angielskiego, matematyki, czy przedmiotów specjalistycznych,

  • mundur, przybory nawigacyjne,

  • komputer przenośny,

  • ubezpieczenie.

To fundusz, który pozwala młodzieży z domów dziecka kontynuować naukę po szkole podstawowej czy średniej, i kształcić się na marynarzy.

Pomóż i wpłać darowiznę on-line:

Wybież inną kwotę i przekaż darowiznę z PayPal lub przy użyciu karty debetowej lub kredytowej:

Konto do wpłat darowizn: 

Pekao S.A. O/Warszawa
PL21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

Konto - Fundusz Stypendialny:

Pekao S.A. O/Warszawa
PL29 1240 6218 1111 0010 4356 6555

Fundusz STYPENDIÓW 

    NA NAUKĘ 

W  S Z K O L E

M O R S K I E J