top of page
Kotwica 1

Możesz przekazać darowiznę na rzecz funduszu naukowego dla młodzieży z Domów Dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z tych środków finansujemy:

  • opłaty za bursy, akademik,

  • opłata za czesne,

  • wyżywienie,

  • wynagrodzenie korepetytorów z angielskiego, matematyki, czy przedmiotów specjalistycznych,

  • mundur, przybory nawigacyjne,

  • komputer przenośny,

  • ubezpieczenie.

To fundusz, który pozwala młodzieży z domów dziecka kontynuować naukę po szkole podstawowej czy średniej, i kształcić się na marynarzy.

Pomóż i wpłać darowiznę szybkim przelewem lub BLIKiem:

Wybież inną kwotę i przekaż darowiznę z PayPal lub przy użyciu karty debetowej lub kredytowej:

Fundusz Morskich Stypendiów Zawodowych:
Pekao S.A. O/Warszawa
PL 83 1240 6218 1111 0010 4156 4764
SWIFT: PKOP PL PW

Fundusz STYPENDIÓW 

    NA NAUKĘ 

W  S Z K O L E

M O R S K I E J

bottom of page