top of page
Hide and Seek

#ŻeglarzeUkrainie

pomagamy rodzinom i dzieciom
z Domów Dziecka z Ukrainy!

Fundacja Ocean Marzeń, włączyła się w pomoc rodzinom i dzieciom z Domów Dziecka z obszarów wojny na Ukrainie.

Etap I:

W ramach akcji Żeglarze dla Ukrainy, udostępniliśmy nasze biuro, gdzie zamieszkają dwie rodziny z dziećmi. Dodatkowo posiadamy miejsca pobytu dla grup dzieci z Domów Dziecka z Ukrainy. 

Obecne potrzeby: 

- zabawki, 

- puzzle, gry,

- kredki, kolorowanki. 

Prosimy o kontakt pod numerem 501-016-046, by omówić kwestie transportu/przesłania darów. Adres e-mial do kontaktu: fundacja@oceanmarzen.org.pl

Etap II:

Wdrażamy kolejny etap pomocy. Dlatego obecnie przygotowujemy się do drugiego etapu pomocy, jakim jest zapewnienie:

- edukacji,

- materiałów dydaktycznych,

- wsparcia psychologów,

- wyprawek szkolnych

- wypoczynku dzieci etc.  

MŁODZIEŻOWY PROGRAM EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ, został rozszerzony o osieroconą młodzież z Ukrainy. Od wiosny dzieci z domów dziecka, będą uczestniczyć w pierwszych rejsach i szkoleniach na Zalewie Zegrzyńskim. 

PROGRAM MORSKICH STYPENDIÓW ZAWODOWYCH, został rozszerzony o osieroconą młodzież z Ukrainy. Przygotowujemy się do objęcia stypendiami pierwszych uczniów. 

Zbiórka pieniężna:

Środki pieniężne na wsparcie etapu II pomocy prosimy przekazywać na konto naszej Fundacji:

Fundacja Ocean Marzeń

Pekao S.A. O/Warszawa
PL 21 1240 6218 1111 0010 3968 5923

z dopiskiem: UKRAINA

MileDOBRA dla osieroconej młodzieży z Ukrainy:

https://regaty.miledobra.org/szkolzeglarskich2022

Refugees2022_2.png

Wykorzystana przestrzeń:

- pokój dla 16 osób (w tym 10-ka dzieci), 

- pokój dla 8 osób (w tym 6-ka dzieci).

UWAGA: zbieramy informacja na temat miejsc, gdzie obecnie w Polsce i na Ukrainie przebywają sieroty z Ukrainy.

Prosimy o przesyłanie informacji na nasz adres fundacja@oceanmarzen.org.pl

bottom of page